CRM tizim

TASK Management
Solution Software

Tashkilotlardagi vazifalar va ish oqimlarini boshqarish uchun tayyor echim. Rollarni taqsimlash bilan har bir foydalanuvchi uchun alohida ofis. Vazifalar ustuvorligi va elektron hujjat aylanishi.
  • Vazifalarning bajarilishi ustidan nazoratni takomillashtirish
  • Ofisdagi hujjatlar nusxalarini qisqartirish
  • Xodimlarning ishini nazorat qilish