CRM - Tizim

MedAgent System
Farmatsevtika kompaniyalari uchun avtomatlashtirish

Farmatsevtika korxonalari soha xodimlari mehnatini avtomatlashtirish tizimi yaratildi. Ushbu tizim modullarning keng doirasiga ega va farmatsevtika kompaniyasidagi xodimlarning deyarli barcha rollarini o'z ichiga oladi.
  • Sotuv xodimlarining ishini nazorat qilish
  • Sotishni boshqarish
  • KPI tizimi va xodimlarning bilim bazasi